PC METAL s.r.o.

O NÁS

              Firmu založili dva společníci v roce 2001 a od prvopočátku byla zaměřena na rotační obrábění kovů. Prvním strojem byl starší typ soustruhu SV 18. Po roce jsme přistoupili ke koupi CNC soustružnického automatu A26 CNC a tím byl vlastně taky určen budoucí vývoj firmy – rotační obrábění ve středních sériích. Vzhledem k tomu, že jsme byli u tohoto stroje omezeni maximálním průměrem 25 mm , rozhodli jsme se zakoupit další stroj – A42 CNC+ a tím se dostali k možnosti sériového obrábění do 50 mm. Od založení firmy patřily k našim zákazníkům velké strojírenské firmy především ze Severní Moravy. Vzhledem k jejich firemnímu růstu a tím i navyšování zakázek ,jsme dále rozšířili náš strojní park až do současné podoby. Bohužel se ani nám nevyhlo krizové období let 2009- 2010, nicméně se nám toto složité období podařilo překonat a firmu opět stabilizovat.

            V současné době disponuje firma strojovým parkem, který je schopný plnit především soustružnické zakázky od nejmenších průměrů až do průměru kolem 250mm v malých i středních sériích. Díky stabilnímu prostředí střední firmy umíme flexibilně reagovat na požadavky zákazníků.